Серија системи за подигнување

  • HK LIFTING SYSTEMS

    ХК СИСТЕМИ ЗА КРЕВАЊЕ

    Системот за превртување на HK има двојна тампон функција. Кога плочата на вратата е отворена под агол од 60°±15° или повеќе, може да лебди во која било положба, лесно да се отвора и затвора нежно, овозможувајќи лесен пристап до високи објекти. Може брзо да се расклопи без алатки.